Formația de călușari „Mugurelul”  din Costești prezintă scenic o suită de mișcări și jocuri căluşăreşti specifice locului

În cadrul ansamblului evoluează permanent și formații de călușari, care au valorificat scenic jocurile călușărești specifice zonei noastre ( cartierul ZORILE ” vatra călușului costeștean ” ) și a zonei de sud a județului Argeș, în special Valea Cotmenei.
În prezent, formația este alcătuită din două generații de copii și tineri conduși cu profesionalism și dăruire de coregraful Călin Constantin Cristi, vătaful călușarilor din Costești. Momentul lor artistic transmite sentimente de mândrie patriotică, de păstrare și valorificare a unui dans popular vechi și cu bogate semnificații. Dintre toate dansurile din Costești, cel mai cunoscut a fost și rămâne jocul Călușarilor, regăsit în istoria și tradițiile comunei Băseni (care din anul 1968 a devenit Cartierul Zorile, din Costești).

Momentul coregrafic al tinerilor călușari aduce pe scenă o suită de mișcări și jocuri căluşăreşti specifice locului, păstrate și transmise în timp, în interpretarea deosebită a tinerilor dansatori, care au înțeles că menirea lor este aceea de a păstra și valorifica scenic aceste comori, că dansul se transmite de la o generație la alta. Aceștia scot în evidență orele de muncă ale coregrafului Călin Constantin Cristi pentru a ajunge la o artă interpretativă care să se bucure de apreciere din partea spectatorilor. Partea orchestrală a fost realizată la vioară de maestrul Voicu Liviu Cristian și de acordeonistul Dobrotă Grigore.

Virtuozitatea jocurilor populare interpretate de membrii formației au fost răsplătite de multe ori cu numeroase premii obținute la concursurile și întrecerile căluşăreşti la care au participat și ropote de aplauze din partea  publicului iubitor de folclor de calitate.